διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Ο παχύσαρκος ασθενής και η χειρουργική της παχυσαρκίας έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Ο χειρουργός λοιπόν θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος σε εξειδικευμένα κέντρα προκειμένου να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την επέμβαση.
Επίσης, δεδομένου ότι κάθε ασθενής έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και διαιτητικές συνήθειες, η επιλογή της καταλληλότερης για αυτόν τεχνικής είναι πολύ σημαντική. Έτσι, ο χειρουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει όλη την γκάμα των επεμβάσεων παχυσαρκίας, ώστε να εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση την καταλληλότερη μέθοδο. Πολύ συχνά, οι ασχολούμενοι με την παχυσαρκία χειρουργοί προσπαθούν να κετευθύνουν τον ασθενή προς την επιλογή της επέμβασης που αυτοί εκτελούν, συχνά παραπληροφορώντας του για τα "μειωνεκτήματα" των τεχνικών που αυτοί δεν εκτελούν. Ο ρόλος του χειρουργού της παχυσαρκίας είναι να πάρει λεπτομερές ιατρικό και διατροφικό ιστορικό από τον παχύσαρκο ασθενή και με βάση αυτό να του συστήσει την καταλληλότερη για αυτόν επέμβαση. Στο τέλος,  ο ασθενής είναι αυτός που αποφασίζει για το είδος της επέμβασης στην οποία επιθυμεί να υποβληθεί, έχοντας όμως ενημερωθεί σωστά και αντικειμενικά από τον χειρουργό του για όλες τις τεχνικές.

 

Ο Λέκτορας Χειρουργικής κ. Κωτίδης εκτελεί λαπαροσκοπικά όλες τις επεμβάσεις παχυσαρκίας, στις οποίες εκπαιδεύτηκε επί διετία στο κέντρο βαριατρικής χειρουργικής στο Νοσοκομείο Heartlands του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.