διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Ανάστροφη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε παχύσαρκο ασθενή με οξεία χολοκυστίτιδα και ανατομική παραλλαγή (Mirizzi IB). Παρατηρείται πλήρης απουσία κυστικού πόρου, γεγονός που αυξάνει πολύ των κίνδυνο κάκωσης του χοληδόχου πόρου. Ωστόσο η προσεκτική εκτέλεση της επέμβασης ανάστροφα, εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια.

Από το προσωπικό αρχείο του κ. Κωτίδη.