διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης.

Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη

Η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι εξαιρετική για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης ιδιαίτερα σε περίπτωση αμφοτερόπλευρης κήλης  ή υποτροπής της κήλης. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μισή ώρα ενώ ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του το ίδιο απόγευμα.