διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη

Ασθενής 18 ετών με σύνδρομο Prader-Willi (κληρονομικό σύνδρομο που μεταξύ άλλων προκαλεί βαριά παχυασαρκία) και δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 76 kg/m2 προσήλθε με εικόνα ατελούς εντερικής απόφραξης λόγω υποτροπής κοιλιοκήλης. Προ 8μήνου, είχε υποβληθεί (σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα) σε ανοιχτή επέμβαση κοιλιοκήλης με μέση υπέρ-υπομφάλιο τομή. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά, η κήλη του υποτροπίασε. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία ευμεγέθους υποτροπής κοιλιοκήλης με περιεχόμενο εγκάρσιο κόλον και έλικες λεπτού εντέρου καθώς και ήπια διάταση του λεπτού εντέρου κεντρικότερα. Ο ασθενής υπεβλήθη άμεσα σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης του με τη χρήση ευμεγέθους πλέγματος. Παρά την παρουσία έντονων συμφύσεων από την προηγούμενη επέμβαση και την πολύ βαριά παχυσαρκία που δυσχαίρενε τους χειρουργικούς χειρισμούς, η επέμβαση ολοκληρώθηκε σε 110 λεπτά, με μηδενική απώλεια αίματος και χωρίς προβλήματα. Ο ασθενής κινητοποιήθηκε και σιτίστηκε λίγες ώρες μετά την επέμβαση και έλαβε εξιτήριο το επόμενο πρωί.