διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Η χολοκυστεκτομή είναι επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής χολολιθίασης (πέτρες στη χοληδόχο κύστη).

Η χολολιθίαση είναι πολύ συχνή και σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές όπως η οξεία χολοκυστίτιδα και η παγκρεατίτιδα. Από τη στιγμή που η χολολιθίαση γίνει συμπτωματική επιβάλλεται η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστεος. Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά με τη βοήθεια κάμερας με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την ταχύτατη ανάνηψη. Ο έμπειρος χειρουργός έχει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσει λαπαροσκοπικά χολαγγειογραφία (μια εξέταση που μας δείχνει εάν κάποιες από τις πέτρες έχουν μετακινηθεί προς τον χοληδόχο πόρο) και εάν χρειαστεί να διερευνήσει λαπαροσκοπικά τον χοληδόχο πόρο και με τη βοήθεια ειδικού χοληδοχοσκοπείου να αφαιρέσει τους λίθους. Η επέμβαση πλέον συνιστάται να γίνεται άμεσα ακόμη και σε περιπτώσεις οξείας χολοκυστίτιτδας, υπό την προυπόθεση ότι ο χειρουργός έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Η νοσηλεία διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες. Ο ασθενής εισέρχεται στην κλινική την ημέρα της επέμβασης , χειρουργείται και το ίδιο απόγευμα μπορεί να πάρει εξιτήριο.