διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση συμφυτικού αποφρακτικού ειλεού

Από το προσωπικό αρχείο του Κου Κωτίδη

Μια από τις συχνότερες αιτίες εντερικής απόφραξης είναι οι συμφύσεις από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι συμφύσεις είναι ταινίες από συνδετικό ιστό (όπως οι ουλές) που σχηματίζονται κυρίως λόγω των χειρισμών στην περιοχή της επέμβασης. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η μόνη επιλογή του χειρουργού ήταν η λύση των συμφύσεων με ανοιχτή επέμβαση. Αυτό όμως έχει το μειονέκτημα της δημιουργίας νέων συμφύσεων και της υποτροπής του αποφρακτικού ειλεού. Σήμερα όμως, με την αύξηση της εμπειρίας στη λαπαροσκοπική χειρουργική η επέμβαση πραγματοποιείται με ασφάλεια λααροσκοπικά, χωρίς μεγάλες ουλές και με πολύ μικρότερο κίνδυνο υποτροπής, καθώς με την λαπαροσκοπική τεχνική οι χειρισμοί είναι ελάχιστοι και ο κίνδυνος δημιουργίας νέων συμφύσεων μικρότερος. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι ο χειρουργός να έχει μεγάλη εμπειρία σε προχωρημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.