διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Λαπαροσκοπική θολοπτύχωση για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

(Από το προσωπικό αρχείο του κου. Κωτίδη)

 

Download video