διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη

Λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή σε παχύσαρκη ασθενή με ατελή απόφραξη του σιγμοειδούς λόγω υποτροπών εκκολπωματίτιδας. Παρά τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ 39 kg/m2) και τις έντονες στερρές συμφύσεις από τις επανειλημμένες φλεγμονές η επέμβαση ολοκληρώθηκε λαπαροσκοπικά με απόλυτη ασφάλεια και μηδενική απώλεια αίματος. Η ασθενής κινητοποιήθηκε την ίδια ημέρα, σιτίστηκε την επόμενη και εξήλθε από την κλινική την 3η μετεγχειρητική ημέρα.