Λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου.

(από το προσωπικό αρχείο του Κου Κωτίδη)

 

Download video